บุญมากมาสสาจ Boonmakmassage นวดเพื่อสุขภาพ เชียงราย

บุญมากมาสสาจ Boonmakmassage นวดเพื่อสุขภาพ เชียงราย

เมนู

สาระบทความ เกี่ยวกับการนวดแผนไทย 타이 마사지 , 온천, 발 마사지 발 마사지, 타이 마사지, 스파, 오일 마사지フットマッサージ、タイ古式マッサージ、スパ、オイルマッサージ足部按摩、泰式按摩、水療、精油按摩

กลุ่มคนที่ไม่ควรนวดแผนไทย ควรรู้

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้ข้อมูลว่า หญิงตั้งครรภ์ เป็นกลุ่มที่ต้องระมัดระวังในการนวด จะมีข้อควรระวังอยู่ โดยเฉพาะไตรมาสแรก (1-3 เดือน) และอายุครรภ์ 6 เดือนเป็นต้นไปจนใกล้คลอด ควรละเว้นการนวด ข้อควรระวังเกี่ยวกับภาวะแท้งบุตรจากพฤติกรรมตัวเอง เช่น ได้รับการกระแทกรุนแรง หกล้มหรือรับประทานยาต้องห้าม เป็นต้น

ส่วนสิ่งกระตุ้นจากภายนอกก็มีมากเช่นกันไม่ใช่จากการนวดเพียงอย่างเดียว ช่วงไตรมาส 2 (3-6 เดือน) นวดได้ เพื่อการผ่อนคลาย นวดคลึงเบาๆ ให้หญิงมีครรภ์ที่นอนตะแคงมีหมอนรองเข่าและท้องอยู่ในท่าที่สบาย หลีกเลี่ยงการนวดบริเวณท้อง และอุ้งเชิงกราน ห้ามนวดหนักและนวดแบบกดจุด

สำหรับช่วงไตรมาส 3 (7 เดือนขึ้นไป) ไม่ควรนวด ยกเว้นในช่วงใกล้จะคลอดสามารถนวดกล่อมท้องได้ เมื่อเด็กเริ่มจะกลับหัว โดยหมอผดุงครรภ์ไทยที่มีความชำนาญ เพื่อให้เด็กในครรภ์อยู่ในท่าที่เหมาะสม และช่วยให้คลอดง่าย

สำหรับข้อห้ามและข้อควรระวังสำหรับผู้รับบริการนวดทั่วไป ได้แก่ มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียส บริเวณผิวหนังมีอาการอักเสบ บวม แดง ร้อน มีภาวะกระดูกแตกหัก ปริร้าว หรือมีภาวะผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด

ผู้ที่เคยประสบอุบัติเหตุแล้วยังไม่หายดี แผลเปิด หากมีอาการดังกล่าวเหล่านี้ก็ไม่ควรรับบริการนวดโดยเด็ดขาด เพราะจะเป็นอันตรายได้

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคนนิยมการนวดมากขึ้น โดยเฉพาะการนวดเพื่อผ่อนคลาย หรือหากเรารู้สึกปวดเมื่อย รู้สึกตึงตามคอ บ่า ไหล่ ก็จะเข้าร้านนวดเพื่อสุขภาพกันมาก แต่ข้อเท็จจริงแล้ว ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ารับบริการการนวดได้หมด

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ความรู้เรื่องนี้ว่า การนวดเป็นเรื่องของภูมิปัญญาของบรรพชนที่คิดค้นมาหลายร้อยปี ในอดีตก็มีการใช้การนวดเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ จนกระทั่งปัจจุบัน เพียงแต่การนวดจำเป็นต้องทำโดยคนที่มีความรู้ความชำนาญ หากคนไข้มีโรคประจำตัว หรือมีอาการที่เป็นข้อห้าม เบื้องต้นเราต้องทราบตัวเราเอง และหากจะนวดก็ควรไปเข้ารับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ให้บริการระบุชัดเจน

ที่สำคัญคลินิกหรือสถานพยาบาลเหล่านี้ก็จะมีแพทย์แผนไทยหรือผู้ช่วยแพทย์แผนไทยคอยดูแล ตรวจวินิจฉัย ประเมินอาการว่ามีข้อห้ามนวดหรือไม่ จะปลอดภัยกว่า เพราะร้านนวดเพื่อสุขภาพทั่วไป จะผ่านการอบรมมา 150 ชั่วโมง หลายอย่างก็ไม่รู้ และหากผู้ที่จะใช้บริการไม่รู้อีก ต่างคนต่างไม่รู้ก็ย่อมเสี่ยงอันตราย ยิ่งในคนมีโรคประจำตัวยิ่งต้องระมัดระวัง

ข้อห้ามก่อนการนวดหลักๆ ได้แก่

1.มีโรคประจำตัวหรือไม่ ทั้งโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยผู้ป่วยต้องรู้ตัว และหากจะนวดต้องไปที่คลินิกหรือสถานพยาบาลแพทย์แผนไทยที่มีแพทย์แผนไทยคอยให้บริการ เนื่องจากจะมีการตรวจวินิจฉัย และประเมินอาการก่อนว่าควรนวดหรือไม่ เนื่องจาก หากไปนวดกับผู้ไม่รู้ อาจไปกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมากจนเกินไป ทำให้เลือดไหลเวียนมากขึ้น และอาจได้รับผลกระทบต่อโรคที่เป็นอยู่เดิม เสี่ยงเกิดอันตรายได้ เพราะอย่าลืมว่าร้านนวดทั่วไป คนที่มาให้บริการนวดนั้นจะผ่านการอบรมมา 150 ชั่วโมง ไม่มีความรู้ความชำนาญในการประเมินโรคได้ แต่หากเป็นคลินิกแพทย์แผนไทย จะมีแพทย์แผนไทยที่ผ่านการเรียนมา 4 ปี มีใบประกอบโรค ขณะที่ผู้ให้บริการนวด หรือหมอนวดก็เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ผ่านการอบรมหลักสูตรมาอย่างต่ำ 330 ชั่วโมงขึ้นไป

อย่างคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงก็ควรหลีกเลี่ยง แต่ก็ขึ้นอยู่กับกรณีว่าความดันโลหิตสูงเท่าไหร่ มีโรคอะไร หรือมีภาวะอาการอย่างไร แพทย์แผนไทยจะวินิจฉัยโรคและประเมินก่อนว่าควรนวดหรือไม่ เพราะอย่างบางคนรู้สึกตึงคอ บ่าไหล่ หรือไหล่ติด แพทย์แผนไทยก็อาจประเมินว่านวดได้ในระดับไหน และจะไม่นวดตรงจุดที่จะไปกระตุ้นให้ความดันสูง เป็นต้น ดังนั้น จึงแนะนำว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

2.หญิงตั้งครรภ์ อย่างที่เคยเตือนไปก่อนหน้านี้ว่า หญิงตั้งครรภ์ตามหลักแพทย์แผนไทย สมัยก่อนจะมีการนวดเรียกว่านวดกล่อมท้อง แต่ไม่ใช่ว่านวดได้หมด ต้องเป็นหมอนวดเชี่ยวชาญจริงๆ เพราะการนวดกล่อมท้องจะมีรายละเอียดมาก และเป็นการนวดแบบจัดท่าเด็กให้คลอดง่าย จะมีข้อห้ามไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ หรือ 6 เดือนเป็นต้นไป

สรุป คือ หญิงตั้งครรภ์จะนวดได้หรือไม่ ตอบว่า นวดได้ เพียงแต่ต้องเลือก เพราะเมื่อท้อง ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง และหญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มเสี่ยงกระทบกระเทือนต่อสุขภาพได้ จึงต้องเลือกอย่างเหมาะสม

หากอายุครรภ์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึง 3 เดือน ไม่ควรนวด เพราะการนวดจะกระตุ้นให้แท้งลูกได้ เพราะจะกระตุ้นให้มดลูกรัดตัว เสี่ยงแท้งลูกได้

ช่วง 3 เดือนแรกต้องยกเว้นอย่านวด ส่วนอายุครรภ์ 6 เดือนขึ้นไป มดลูกจะไปกดเส้นเลือดดำ เส้นเลือดแดงไปกดในท้อง ในลำไส้ ก็ไม่ควรไปนวด

รวมทั้งกรณีผู้หญิงที่มีประจำเดือน ก็ต้องระมัดระวังด้วย อย่างหากมีประจำเดือนวันแรกๆ หากไปนวด ก็จะยิ่งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด เลือดจะมามากขึ้น และอาจมานานกว่าปกติ 1-2 วัน ผลข้างเคียงคือ อาจทำให้อ่อนเพลีย บางคนร่างกายไม่แข็งแรง ก็จะไข้ขึ้น ส่วนใหญ่ก็จะให้หลีกเลี่ยง

3.ผู้ที่มีภาวะบาดเจ็บต่างๆ หรือแม้แต่ปวดขา หรือล้มอย่างกรณีก่อนหน้านี้ที่มีข่าวคนร่างกายแข็งแรง เล่นฟุตบอลเป็นประจำ แต่บาดเจ็บบริเวณขา เดินกะเผลก และเมื่อไปนวดเท้า นวดขา จนมีอาการช็อกและเสียชีวิตนั้น ตรงนี้เสี่ยงมาก เพราะหากบาดเจ็บที่ขา หลายครั้งผู้นวดก็ไม่รู้ ไม่ได้ถาม คนไปนวดก็ไม่รู้ เข้าใจว่าไม่สบาย แต่อยากสบายตัวไปนวด ปรากฏว่าไปนวดถูกลิ่มเลือดที่ขา ก็ยิ่งไปกระตุ้นและวิ่งไปอุดตันขั้วปอด ตรงนี้อันตรายมาก

"ดังนั้น เราต้องทราบตัวเองด้วย หากป่วยอยู่ ไม่สบายตัว หรือบาดเจ็บอยู่ อย่าไปนวดเลย ยิ่งร้านนวดทั่วไป เขาไม่รู้ เราไม่รู้ ก็กลายเป็นไม่รู้กันหมด มีความเสี่ยงหมด" นพ.ขวัญชัยกล่าว

การนวดเป็นศาสตร์ที่มีมาแต่โบราณในการนวดบำบัดรักษา นวดเพื่อผ่อนคลาย แต่ทางที่ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัย เราต้องรู้จักหาความรู้ และหากมีโรคประจำตัว หรือมีภาวะเสี่ยงข้างต้น แต่อยากนวด ควรไปปรึกษาคลินิกหรือสถานพยาบาลแพทย์แผนไทยที่มีแพทย์แผนไทยคอยตรวจวินิจฉัย ประเมินอาการก่อนจะดีที่สุด

ที่มาของบทความ https://www.thaihealth.or.th/?p=292217

🙏 facebook page 💙

บุญมากมาสสาจ BoonmakMassage

👉https://www.facebook.com/BoonmakMassage.ChiangRai

เรื่องที่ควรรู้ ก่อนการไปนวด

ในผู้สูงอายุหลายคนนิยมไปนวดเพื่อผ่อนคลาย แต่สิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงคือ อุบัติเหตุจากการนวด ในผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งจำเป็นต้องรู้ก่อนตัดสินใจ...

พลสินธุ์ เขจร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนทางเลือก โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงรายกล่าวว่า สิ่งที่จำเป็นในการไปนวดของผู้สูงอายุต้องบอกให้หมดว่า มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง แม้คนที่จะนวดไม่ถาม แต่คนที่ใช้บริการเองต้องบอก เพื่อให้คนที่นวดได้ระมัดระวัง และไม่เกิดความเสี่ยงตามมา

โรคประจำตัวที่ควรระวังในการไปนวดคือ ความดัน กรณีที่มีความดันสูง ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ และโรคเบาหวาน ที่มีระดับน้ำตาลเกิน 250 มิลลิกรัม ขณะคนที่มีโรคกระดูกพรุนไม่ควรมานวดเพราะจะทำให้กระดูกหักได้

ส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งทุกชนิด การนวดหรือประคบจะมีความเสี่ยง แต่ถ้าอยู่ในกระบวนการควบคุมของแพทย์ หรือโรงพยาบาลอาจทำได้บางกรณี เพราะหากคนป่วยด้วยโรคเหล่านี้ไปนวดในร้านภายนอกอาจมีการวินิจฉัยที่ยังไม่ละเอียด การนวดแต่ละแบบมีข้อที่ควรระวังแตกต่างกัน เช่นนวดกล้ามเนื้อทั่วไป และการนวดแก้อาการ ผู้นวดต้องมีการกำหนดการลงแรงลงไปในจุดต่าง ๆ ของร่างกายของผู้สูงอายุ เพราะกล้ามเนื้อจะไม่เหมือนกับกลุ่มวัยรุ่น หรือคนทำงาน โดยเฉพาะจุดที่มีศูนย์รวมของเส้นประสาท เช่น หัวไหล่ ขา และหลัง

การนวดตอกเส้นเป็นสิ่งที่ต้องระวังอย่างมากในผู้สูงอายุ เนื่องจากกระดูกจะเปราะบางมากขึ้น หากตอกพลาดไปโดนกระดูก ผู้ป่วยจะมีโอกาสหายยากมากกว่าวัยอื่น โดยเฉพาะกระดูกที่เป็นส่วนชิ้นเล็กบริเวณแขน และหัวไหล่

นพ.วนิรุทธ์ หอเจริญ นายแพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล แม่สรวย จ.เชียงราย มองในด้านการแพทย์แผนปัจจุบันว่า การนวดในผู้สูงอายุสิ่งที่ต้องระวังคือ การนวด หรือการตอกเส้นที่รุนแรงเกินไป โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุน เช่นเดียวกับคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดต้องระวัง เพราะถ้าไปกดรุนแรงเข้าเลือดคนไข้อาจออกมาได้โดยไม่ต้องมีแผล ซึ่งผู้ป่วยที่ทานยาชนิดนี้อยู่ไม่ควรนวด

การนวดด้วยการอบสมุนไพร ปกติเส้นเลือดมีการขยายตัวเมื่ออบในความร้อน ทำให้เมื่อลุกขึ้นยืนอาจมีอาการหน้ามืด เหมือนการที่เราไปอบเซาน่าที่ใช้ความร้อน แล้วลุกขึ้นอย่างรวดเร็วมีผลทำให้หน้ามืดเช่นกัน สำหรับผู้ที่จะไปใช้บริการควรทานน้ำมาก ๆ ผู้ที่นวดควรสังเกตอาการของผู้ที่จะมานวดด้วย หากมีอาการอ่อนเพลีย มีไข้สูงไม่ควรที่จะนวด

การนวดแบบแผนไทยเป็นการรักษาที่สั่งสมประสบการณ์ เพียงแต่การเก็บข้อมูลยังไม่เป็นระบบ เลยทำให้ไม่มีการเก็บสถิติ เพราะการสังเกตคนไข้บางอย่างจะเกิดจากการสังเกตและบอกต่อ ถ้าไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็อาจจะพิจารณาผิดพลาดได้

"ผู้ที่จะมานวดต้องบอกให้หมดว่า ป่วยเป็นโรคประจำตัวอะไร และทานยาอะไรอยู่ ควรเลือกสถานประกอบการที่น่าเชื่อถือ มีใบประกาศที่สามารถยืนยันได้ว่าผ่านการฝึกจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ"

ด้าน นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในฐานะโฆษกกรมฯ เสริมว่า จุดที่ห้ามนวดเด็ดขาดคือ ตามแนวกระดูกและหลอดเลือด แนวกระดูกต้นคอ แนวกระดูกสันหลัง บริเวณซี่โครง บริเวณข้างคอ ใต้หู  หลังหู และต่อมน้ำเหลืองใต้คาง

การนวดบริเวณหลังจะเป็นการนวดตามแนวสันกล้ามเนื้อไม่ใช่บริเวณกระดูกสันหลัง ส่วนจุดที่ต้องระวังคือการกดจุดเปิดประตูลม ควรทำแค่ครั้งเดียวไม่เกิน 45 วินาที และจุดที่เป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทต่าง ๆ เช่น ข้อพับแขน ข้อมือ และข้อพับขา

ข้อควรระวังอื่นคือ กลุ่มเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ โรคหลอดเลือด ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยังควบคุมอาการให้เป็นปกติไม่ได้ โรคกระดูกพรุนรุนแรง ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กและข้อเทียม หรือจุดที่เคยทำศัลยกรรมตกแต่ง บริเวณที่มีการอักเสบจากการติดเชื้อ กระดูกแตก หัก ปริ ร้าว ข้อเคลื่อน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคผิวหนังมีแผลเปิดเรื้อรัง โรคติดต่อระยะแพร่เชื้อ โรคมะเร็ง แผลหลังผ่าตัดยังไม่หายสนิท หลอดเลือดดำอักเสบ.

ที่มา URL :  http://www.smhos.com/gcms/index.php?module=health&id=88 #นวดเชียงราย 

นวดประคบสมุนไพร นวดเชียงราย ร้านนวดเชียงราย นอกสถานที่

การนวดประคบสมุนไพร

เป็นการนำลูกประคบสมุนไพรสดหรือสมุนไพรแห้ง นึ่งให้ร้อน และนำมาประคบตามส่วนต่างๆของร่างกาย ส่วนใหญ่มักนิยมประคบหลังจากการนวด การประคบสมุนไพรจะช่วยส่งเสริมการนวดไทยแบบราชสำนัก 

ให้ผลการรักษาดีขึ้น ทั้งจากตัวยาสมุนไพร และความร้อน การประคบสมุนไพรมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ช่วยลดอาการบวม บรรเทาการอักเสบของกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ในหญิงหลังคลอดช่วยลดอาการตึงคัดของเต้านมด้วย

ประโยชน์ของการประคบสมุนไพรช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยช่วยลดอาการบวม อักเสบของกล้ามเนื้อข้อต่อหลัง 24 - 48 ชั่วโมงลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อช่วยให้กล้ามเนื้อ พังผืด ยืดตัวออกช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตลดอาการปวด

วิธีเตรียมลูกประคบหั่นหัวไพร ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ต้นตะไคร้ และเถาเอ็นอ่อน แล้วตำพอหยาบปอกผิวมะกรูดออกหั่น แล้วตำพอหยาบนำส่วนผสมในข้อ 1 และ 2 มาตำรวมกับใบมะขาม และใบส้มป่อยใส่การบูรและพิมเสนลงไป ผสมให้เข้ากัน ตำต่อไปให้แหลก แต่อย่าถึงกับละเอียด เพราะลูกประคบจะแฉะแบ่งตัวยาที่ตำได้เป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน ใช้ผ้าขาวห่อ รัดด้วยเชือกให้แน่น จะได้ลูกประคบ 2 ลูก

ที่มา https://www.rama.mahidol.ac.th/altern_med/th/km/13may2020-1016

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดสลักเพรช หรือโรค Piriformis syndrome

การเคลื่อนไหวร่างกายส่วนของขาและสะโพกผิดท่า เช่น การยกของหนัก การเล่นกีฬา 

การนั่งอยู่ในอิริยาบถเดิม ๆ เป็นระยะเวลานาน ๆ เช่น การนั่งทำงานในออฟฟิศ การขับรถติดต่อกันหลายชั่วโมง

ได้รับอุบัติเหตุกระทบต่อบริเวณก้นและสะโพก เช่น ลื่นล้ม

สลักเพชรจม หรืออีกชื่อเรียกของอาการกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกหนีบทับเส้นประสาท ซึ่งอาการสลักเพชรจมนี้ ก็สามารถดูแลตัวเองได้เบื้องต้นได้ง่าย ๆ จากวิธีการดังนี้

การประคบร้อน ซึ่งควรแผ่นประคบร้อนไปบริเวณก้นที่เราปวด ความร้อนจากแผ่นประคบจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อโดยรอบผ่อนคลาย และยังยับยั้งอาการปวดได้อีกด้วย โดยประคบประมาณ 15- 20 นาที

การยืดกล้ามเนื้อ จะเป็นการช่วยขยับข้อต่อบริเวณสะโพกทำให้ขยับได้ดีขึ้น และยังทำให้กล้ามเนื้อเกิดความยืดหยุ่น จึงส่งผลให้เกิดการไหลเวียนของเลือดมายังบริเวณที่ปวด ก็จะเป็นการช่วยลดอาการปวดได้อีกทางหนึ่ง

การปรับพฤติกรรมในการทำงาน จะเห็นได้ว่าอาการปวดที่เพิ่มมากขึ้นของโรคนี้จะเกิดขึ้นตอนนั่งทำงานเป็นหลัก หรือตอนเปลี่ยนท่าทาง ซึ่งถ้าหากเราต้องนั่งทำงานมากกว่า 1 ชั่วโมงขึ้นไปก็อาจจะเป็นการกระตุ้นอาการปวดให้เกิดมากขึ้นได้ เราจึงควรปรับเปลี่ยนอิริยาบถในการทำงานทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง ให้ร่างกายได้ขยับ และเป็นการเพิ่มการไหลเวียนของกล้ามเนื้อได้นั่นเอง

บทความ https://www.bewellstyle.com/blog/piriformis-syndrome/


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 

รีวิว 5 ดาว บริการประทับใจ นวดเพื่อสุขภาพ @เชียงราย

✅ ร้าน บุญมากมาสสาจ boonmakmassage chiangrai


📌พิกัด google map

 https://g.co/kgs/efk2w3

แยกสะพานประตูเชียงใหม่ [อยู่ใน@*@เมืองเชียงราย] ติดคลีนิคหมอผิวหนัง


🙏 facebook page 💙

บุญมากมาสสาจ BoonmakMassage

https://www.facebook.com/BoonmakMassage.ChiangRai


☎️ Tel 0814285181 ***กรุณาโทรจองคิวล่วงหน้า

🕰️ 09.30-21.00 เปิดบริการทุกวัน 💚


👉ไลน์ไอดี boonmak789

👉 หรือกด ลิ้งค์ https://line.me/ti/p/OEgYCBYfL2

💚 www.boonmakmassage.com 🙏


#นวดเพื่อสุขภาพ #นวดจับเส้น #นวดเชียงราย #ร้านนวดเชียงราย #นวด #นวดน้ำมัน #นวดฝ่าเท้า #บุญมากมาสสาจ #boonmakmassage 

#massage #thaimassage #oilmassage #footmassage #นวดเพื่อสุขภาพ #นวดไทย

 #thaimassagechiangrai #สครับผิว #ขัดผิว

original thaimassage chiangrai 🙏
นวดน้ำมัน กัญชง คืออะไร 

มารู้จัก “กัญ” ก่อนไปนวด “กัญ” ไหม

เนื่องจากวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ ปลดล็อก กัญชา กัญชง ประชาชนสามารถปลูกเพื่อใช้เอง รวมทั้งผู้ประกอบการที่ปลูกในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน

นาทีนี้ไม่รู้ไม่ได้แล้ว สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือสนใจ “กัญชา” และ “กัญชง” เพราะตั้งแต่มีการอนุญาตให้ประชาชนสามารถปลูกเพื่อใช้เอง หรือปลูกในเชิงพานิชย์ ก็ทำให้หลายๆคน เริ่มหันมาศึกษากันอย่างมากขึ้น

นอกจากจะถูกใช้ในเชิงการแพทย์แล้ว “กัญ” ยังถูกนำมาใช้ในวงการนวดไทยอีกด้วย อันที่จริงก็ถูกใช้มาสักพักนึงแล้วหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบ ถ้าพูดถึงเรื่องสรรพคุณในการนวดแล้ว “กัญชา” ถูกเลือกมาใช้ในรูปแบบน้ำมันกัญชา (Cannabis Oil) ช่วยในการลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อขณะนวด อย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่านวดไทย (Thai Massage) ของเรานั้นจุดเด่นคือการกด เน้น คลึงกล้ามเนื้อ ทำให้หลังจากนวดไปแล้วทำให้รู้สึกระบมไปทั้งตัว 

การใช้น้ำกัญชาจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการนำมาช่วยลดการระบม นอกจากช่วยในการลดความเจ็บปวดขณะนวดแล้ว ด้วยความที่น้ำมันกัญชามีกลิ่นที่อ่อนมากๆ ยังเป็นน้ำมันอโรม่าช่วยลดความตึงเครียดในจิตใจของเราอีกด้วย

คุณประโยชน์ของ “กัญ” นั้นมีมากมายเลย แต่ก่อนที่เราจะไปนวด เรามารู้จัดความแตกต่าง และสารประกอบสำคัญกันก่อนสักนิด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการนวดกันเถอะ

What is hemp? 

▪️ กัญชงมีชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า Hemp
▪️ รูปร่าง ลำต้น >> ต้นกัญชงมักจะสูงกว่า ในส่วนของใบกัญชงจะมีขนาดใหญ่กว่ากัญชา มีการเรียงสลับของใบที่ห่างกัน ลักษณะของใบกัญชงจะมีประมาณ 7-11 แฉก โดยสีของใบกัญชงจะเป็นเขียวอ่อน
▪️ กัญชงที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
▪️ กัญชง มีสารสำคัญ ทั้ง THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabinol ) ต่ำมาก จึงไม่ได้จัดอยู่ในประเภทยาเสพติด
▪️ มีเส้นใยคุณภาพสูงมักถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูป เช่น เสื้อผ้า, เยื่อกระดาษ, เชือก เป็นต้น โดยมีความแข็งแรงของเส้นใยมากกว่าฝ้ายถึง 2 เท่า

 

What is marijuana? ▪️ กัญชามีชื่อภาษาอังกฤษ เรียกว่า Marijuana
▪️ รูปร่าง ลำต้น >> ลำต้นมักจะมีลักษณะเตี้ยและเป็นพุ่ม ต้นกัญชาจะแตกกิ่งก้านค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับกัญชง ส่วนใบก็สีเขียวจัดจะมีประมาณ 5-7 แฉก
▪️ ส่วนต่าง ๆ ของกัญชาที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย
▪️ กัญชา มีสารให้ความเมา THC (Tetrahydrocannabinol) มากกว่า 1% ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับเคมีบำบัด ลดอาการปวด รักษาโรคลมชัก ช่วยผ่อนคลาย
▪️ สารแคนนาบินอล (Cannabinol : CBD) มีคุณสมบัติในการช่วยลดอาการเจ็บปวด ลดการอักเสบของแผล ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง

 

THC VS CBD คืออะไร?

Tetrahydrocannabinol (THC) 

สาร THC ในขนาดที่เหมาะสม จะมีผลในการลดปวด ลดการเกร็งของ กล้ามเนื้อ ลดอาการคลื่นไส้ แต่หาก ได้รับในขนาดสูงจะทำให้มีอาการเมา เคลิ้ม ใจสั่น หน้ามืด เห็นภาพหลอน รบกวนการรับรู้การตัดสินใจและความจำ นอกจากนี้การใช้สาร THC ขนาด สูงสม่ำเสมอทำให้เกิดภาวะดื้อต่อ สาร (tolerance) ทำให้ต้องมีการ เพิ่มขนาดเพื่อจะให้ได้ผลเท่าเดิมและ เกิดการติดยาได้

Cannabidiol (CBD)

สาร CBD เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอาการ เมาเคลิ้มและอาการทางจิตของ THC มีการ ศึกษาใช้สาร CBD เพื่อควบคุมอาการชักและ อาการปวด สาร CBD ยังไม่พบว่าทำให้เกิด การดื้อหรือติด

** ปัจจุบันองค์การอนามัยโลก ได้จัดสาร THC เป็นสารเสพติด ประเภทที่ 1 คือ มีโอกาสเสพติด ได้มีโอกาสนำไปใช้ในทางที่ผิด แต่ มีประโยชน์ทางการแพทย์ ขณะที่ จัดให้สาร CBD ไม่เป็นสารเสพติด สำหรับพืชกัญชายังนับว่าเป็นสาร เสพติดประเภทที่ 1

 

CBD vs. THC: Medical Benefits ประโยชน์ในทางการแพทย์

CBD ในทางการแพทย์นั้นถูกใช้รักษาหลายอาการ เช่น 

อาการชักการอักเสบความเจ็บปวดโรคจิตหรือความผิดปกติทางจิตโรคลำไส้อักเสบคลื่นไส้ไมเกรนภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวล

THC ก็มีประโยชน์ไม่แพ้กัน บางคนนอนหลับยาก การสูดดมน้ำมันอโรม่ากัญชาเล็กน้อยก็ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมาย เช่น

ความเจ็บปวดเกร็งของกล้ามเนื้อต้อหินนอนไม่หลับความอยากอาหารต่ำคลื่นไส้ความวิตกกังวลResources Healthline.(2020.Hemp vs Marijuana: What’s the Difference?[Blog post]. Retrieved from https://www.healthline.com/health/cbd-vs-thc https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/sites/default/files/public/pdf/column/AtRama34_c02.pdf ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ที่มา https://thaihandmassage.com/blogs/มารู้จัก-กัญ-ก่อนไปนวด-กัญ-ไหม/


ร้านนวดบุญมาก ร้านนวดเชียงราย นวดเชียงราย หมอนวดชาย หญิง มีประสบการณ์นวด

คำค้นหา

ร้านนวดบุญมาก,บุญมากนวดเพื่อสุขภาพ,นวดบุญมาก,นวดเชียงราย,หมอนวดชายเชียงราย,นวดแผนโบราณ,นวดแผนไทย,thaimassage,ร้านนวดเชียงราย

นวดชายเชียงราย หมอ ผู้ชาย ผู้หญิง 

5 วิธีแก้และบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยตัวเอง


1 พักกล้ามเนื้อจากการใช้งาน ... 2 ผ่อนคลาย ยืดกล้ามเนื้อ ... 3 ใช้น้ำแข็งประคบเย็น ... 4 ใช้อุปกรณ์บรรเทาปวด ... 5 ยาทา ยานวด ยาทาน แก้ปวดเมื่อย


#นวดเชียงราย นวดชายเชียงราย 

นวดเชียงรายที่ไหนดี

นวดฝ่าเท้าเชียงราย @นวดเชียงรายที่ไหนดี 

ทำงานหนักมาตลอดสัปดาห์ ร่างกายเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า ขาแข้งก็แข็งไปหมด ซึ่งวิธีผ่อนคลายที่นิยมที่สุดของคนไทยก็คือการนวดฝ่าเท้า ซึ่งเท้าเป็นหนึ่งในจุดสำคัญของร่างกาย เพราะเป็นบริเวณที่เป็นจุดศูนย์รวมของปลายประสาทต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้หลาย ๆ คนเข้าใจว่าการนวดบริเวณฝ่าเท้าจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายได้ดีที่สุด ซึ่งจะจริงหรือไม่นั้น วันนี้เรามีคำตอบ มาดูกันว่านวดฝ่าเท้าช่วยอะไรได้บ้าง และช่วยได้จริงหรือไม่

7 ประโยชน์ที่ได้จากการนวดฝ่าเท้า ทำเป็นประจำดีต่อร่างกาย

การนวดฝ่าเท้า ถือเป็นวิธีบำบัดเท้าวิธีหนึ่งที่ทำให้ร่างกาย รวมถึงจิตใจและอารมณ์ได้ผ่อนคลายตามไปด้วย ฉะนั้นตามที่หลาย ๆ คนสงสัยว่านวดเท้าช่วยอะไรได้บ้าง ทำให้ร่างกายผ่อนคลายได้จริงหรือ ต้องขอบอกเลยว่าจริงแน่นอน แถมยังมีประโยชน์อื่น ๆ นอกจากความผ่อนคลายอีกด้วย มาดูกันว่า 7 ประโยชน์ที่คุณจะได้จากการนวดเท้านั้นมีอะไรกันบ้าง

1.การนวดฝ่าเท้าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด 

เมื่อร่างกายผ่อนคลาย กล้ามเนื้อค่อย ๆ คลายตัว ส่งผลให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายกลับคืนสู่ภาวะปกติ โดยเฉพาะระบบไหลเวียนเลือดที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เลือดและออกซิเจนจึงไหลเวียนไปยังอวัยวะและระบบอื่นได้ดีขึ้น 

2.การนวดฝ่าเท้าช่วยลดเครียดและภาวะซึมเศร้า

หลังจากนวดเท้าไปสักครู่ร่างกายจะเริ่มผ่อนคลาย ระดับฮอร์โมนที่ถูกผลิตเมื่อมีอาการเครียดก็ค่อย ๆ ลดลงสู่ระดับปกติ ส่วนฮอร์โมนที่ช่วยให้ร่างกายอารมณ์ดีก็ถูกผลิตมากขึ้น ซึ่งหากนวดเป็นประจำความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าก็จะลดน้อยลงได้ 

3.การนวดฝ่าเท้าช่วยทำให้สุขภาพเท้าดีขึ้น

 การนวดฝ่าเท้าจะช่วยบรรเทาโรคและอาการที่เกิดขึ้นกับเท้าได้ อาทิ ส้นเท้าแตก เท้าบวม เล็บขบ แผลที่เท้าอักแสบ หรือแม้แต่อาการเท้าด้านแข็ง เพราะระบบไหลเวียนเลือดที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพเท้าโดยตรง

4.การนวดฝ่าเท้าช่วยให้นอนหลับมีคุณภาพมากขึ้น

เมื่อร่างกายผ่อนคลาย ความเครียดลดลง คุณจะรู้สึกตัวเบา สบาย เพราะอะไรที่หนัก ๆ ได้ถูกทิ้งออกไประหว่างนวดหมดแล้ว ส่งผลให้คืนนั้นคุณจะนอนหลับได้ง่ายขึ้น หลับได้ลึกขึ้น เข้าสู่การนอนหลับที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

5.การนวดฝ่าเท้าช่วยขับล้างพิษในร่างกายได้ดี

เมื่อระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดี ย่อมส่งผลกระตุ้นให้ระบบน้ำเหลืองทำงานได้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน สามารถระบายน้ำเหลืองออกได้ง่าย ทำให้ร่างกายสามารถขับล้างพิษออกได้ดี เป็นที่มาที่ทำให้แผลอักเสบ หรือบวมหายได้เร็วขึ้น

6.การนวดฝ่าเท้าช่วยลดอาการแปรปรวนต่าง ๆ ก่อนมีประจำเดือน

สำหรับคุณสุภาพสตรีคงเข้าใจดีอยู่แล้วว่า อาการที่เป็นสัญญาณเตือนก่อนเป็นประจำเดือนในทุกเดือนนั้น ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและกระทบต่อคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้อง ตะคริว อารมณ์ที่แปรปรวน ขึ้น ๆ ลง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาการเหล่านี้มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนั่นเอง และนวดเท้าช่วยอะไรได้บ้าง ต้องบอกเลยว่าเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นช่วยปรับสมดุลให้กับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนด้วยการหลั่งสารเอ็นโดฟินที่เพิ่มมวลความสุขเข้ามาแทนที่อารมณ์ที่ขุ่นมัว ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย อาการปวดท้องจากการหดเกร็งของมดลูก รวมถึงอาการตะคริวก็จะค่อย ๆ บรรเทาลง

7.การนวดฝ่าเท้าช่วยให้สุขภาพร่างกายในภาพรวมดีขึ้น

เพราะการนวดเท้าช่วยให้ผ่อนคลายได้ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งการมีสุขภาพร่างกายที่ดีย่อมต้องมีสุขภาพจิตใจที่ดีด้วย จึงจะเสริมซึ่งกันและกัน รวมถึงผลจากการนวดเท้าที่ทำให้คุณนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพ หลับสนิท หลับได้ยาวตลอดคืน ก็ช่วยให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างเต็มที่ อาการเจ็บป่วยจึงลดน้อยลง สุขภาพที่ดีจะกลับมาเป็นของคุณอีกครั้ง

เชื่อว่าถึงตอนนี้ทุกคนคงจะได้คำตอบแล้วว่า นวดฝ่าเท้าช่วยอะไรได้บ้าง ถึงเวลาแบ่งวันให้กับการนวดฝ่าเท้าเพื่อผ่อนคลายกันแล้ว อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งก็ยังดี เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นกว่าเดิม และเพิ่มการดูแลเท้าด้วยการหาตัวช่วยคุณภาพอย่างรองเท้าเพื่อสุขภาพที่เหมาะกับสรีระเท้าของคุณมาใช้สวมใส่แทนรองเท้าทั่วไป เพราะในทุก ๆ วันเท้าจะถูกใช้งานอย่างหนัก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเอาใจใส่ ดูแลรักษาให้เท้ามีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาสุขภาพเท้าในยามชรา ใช้เดินได้ปกติ ให้ทุกย่างก้าวในช่วงบั้นปลายชีวิตเป็นไปอย่างแข็งแรงและมั่นคง โดยรองเท้าสุขภาพ Deblu เราออกแบบพื้นรองเท้าโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการออกแบบรูปทรงรองเท้าต่างๆให้เหมาะกับปัญหาของสุขภาพเท้าอีกด้วย

นวดตัวเมืองเชียงราย นวดฝ่าเท้าเชียงราย บุญมากมาสสาจเชียงราย ร้านนวดบุญมาก นวดบุญมาก นวดเชียงรายที่ไหนดี หมอนวดชายหญิงเชียงราย นวดรีดเส้นเชียงราย 

นวดเชียงราย ร้านนวดเชียงราย หมอชาย หมอหญิง

โปรโมชั่นประจำเดือนพฤศจิกายน #นวดไทย 199. / 60 นาที ทักแชทแฟนเพจนะครับ #นวดเชียงรายหมอชายหญิง #ร้านนวดเชียงราย #ร้านได้มาตรฐาน สะอาด

นวดฝ่าเท้าเชียงราย

การนวดกดจุดบริเวณฝ่าเท้า ไม่เพียงแค่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย แก้ปวดเมื่อยเท่านั้น ยังสามารถช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมได้ 


โดยการนวดกดจุดจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย 


เนื่องจากบริเวณฝ่าเท้าเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาท ที่ส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะในร่างกายถึง 23 จุด ช่วยให้มีการทำงานได้ดียิ่งขึ้น


#นวดเชียงราย

นวดชายเชียงราย ร้านนวดเชียงราย นอกสถานที่

ร้านนวดเชียงราย บุญมากมาสสาจ 


การนวดแผนไทย ถือเป็นอีกหนึ่งการแพทย์แผนโบราณของไทยที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน บ้างก็ว่าบันทึกของศาสตร์การนวดแผนไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ในขณะที่นักประวัติศาสตร์หลายคนก็เห็นว่าการนวดแผนไทยอาจมีมาตั้งแต่ 2,500 ปีก่อนโดยชาวอินเดียคนหนึ่ง ที่นำมาเผยแพร่ไปทั่วเอเชียใต้จนกลายเป็นที่นิยมมากขึ้น

ด้วยความที่บันทึกต่างๆ มีจำนวนน้อย ทำให้ความเป็นมาของการนวดแผนไทยอาจมีหลายความเชื่อ แต่ศาสตร์การนวดแผนไทยก็ถูกส่งต่อกันแบบปากต่อปากมาจนถึงปัจจุบัน

ร้านนวดเชียงราย นวดนอกสถานที่ best massage chiang rai

#นวดนอกสถานที่เชียงราย


best massage chiang rai
best massage chiang rai

best massage chiang rai 


Looking for Best Massage Therapists in Chiang Rai, Thailand? Find the list of Best Massage Therapists in Chiang Rai, Thailand on our business We have a great experience with The Thai massage in Chiang Rai. The shop looks clean and friendly atmosphere, great air conditioning room, quiet and relaxing.

📌พิกัด google map

 https://g.co/kgs/efk2w3


They had separated zone between foot massage, Thai massage, and oil massage. 
They provided an expert massager with attentive service.

Price: We tried their foot massage is 250 Thai bath a hour, while the warm oil massage is 500 Thai Bath per hour.

A good massage should be 2 hours, & as a general rule the older & bigger the gal the better the massage.
The GTR tip is to try a foot massage first, & if it's well done then go for for a 2-hour traditional Thai massage.
Another GTR tip is to go for a 2 hr massage, not 1 hour! A 1 hour massage is rushed & not enough time to really work over the body properly & get all that blood flowing nicely again.
I have their Warm Oil massage, it is a real relaxing. 

Address - Mueang Chiang Rai District, chiang Rai Province, Thailand.

massage chiang rai 📌พิกัด google map

 https://g.co/kgs/efk2w3

หมอนวดชาย และ หมอนวดหญิง เชียงราย

ร้านสะอาด เงียบสงบ มีหมอนวดชายหญิง หนักเบา แก้อาการจับเส้น นวดฝาเท้า นวดผ่อนคลาย แจ้งในแชทเพจร้าน 타이 마사지 , 온천, 발 마사지 발 마사지, 타이 마사지, 스파, 오일 마사지

フットマッサージ、タイ古式マッサージ、スパ、オイルマッサージ

足部按摩、泰式按摩、水療、精油按摩

การตั้งค่าคุกกี้
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
- Google Font
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)